Ceníky - Kontejnery

Pro zákazníky Prahy 9-10 možnost slevy cca 100,-Kč na kontejner.
Pro zákazníky Prahy 5-6 možnost příplatku cca 200,-Kč za vzdálenost.
Dále je nutno počítat při přeložení kont. (váha, objem) s navýšením ceny.

Ceník nosič kontejnerů Praha 3-4,5t - DPH 21%

    bez daně DPH cena celkem
  3m3 zemina - od 1.322,30 277,70 1.600,-
  3m3 sutě - od 1.530,- 321,- 1.850,-
  3m3 netříděné sutě 2.479,30 520,70 3.000,-
  3m3 odpad - do 1t 2.066,10 433,90 2.500,-
  3m3 odpad - nad 1t 2.479,30 520,70 3.000,-
  5m3 odpad - zvýšený 3.057,90 642,10 3.700,-
  10m3 odpad - do 1t 2.975,20 624,80 3.600,-
  10m3 odpad - nad 1t - od 3.801,60 798,40 4.600,-
  10m3 roští, listí, bio odpad 2.975,20 624,80 3.600,-
  10m3 dřevo - od 2.500,- 525,- 3.025,-

Ceník nosič kontejnerů Praha 6-8m3-8,5t;8-10m3 do 13,5 - DPH 21%

 

    bez daně DPH cena celkem
  6m3 zemina 2.314,- 486,- 2.800,-
  6m3 sutě 2.892,60 624,80 3.500,-
  6m3 netříděné sutě 3.801,70 798,30 4.600,-
  6m3 odpad 3.719,- 781,- 4.500,-
  8m3 sutě 3.801,70 798,30 4.600,-
  8m3 netříděné sutě 5.371,90 1128,10 6.500,-
  8m3 odpad 5.124,- 1076,- 6.200,-
  8m3 zemina 2.975,20 624,80 3.600,-
  10m3 zemina 3.305,80 694,20 4.000,-
  10m3 sutě 4.132,20 954,50 5.000,-
  10m3 netříděné sutě 6.611,60 1388,40 8.000,-
  10m3 odpad 6.198,30 1301,70 7.500,-