Ceníky - Materiál

Pro zákazníky Prahy 9-10 možnost slevy cca 100,-Kč na kontejner.
Pro zákazníky Prahy 5-6 možnost příplatku cca 200,-Kč za vzdálenost.
Dále je nutno počítat při přeložení kont. (váha, objem) s navýšením ceny.

Ceník materiálů - písky + doprava - DPH 21%
Ceny jsou za písek včetně dopravy, při přistavení kontejneru sleva 200 až 400 Kč.
Pokud je cena v rozpětí od - do, tak je její výše závislá na vzdálenosti dopravy.

    bez daně DPH cena celkem
  2m3 říční, betonový, kop. maltový 1.239,60 260,40 1.500,-
  5m3 říční, betonový, kop. maltový 2.479,40 520,60 3.000,-
  8m3 říční, kopaný, kačírek 3.471,10 728,90 4.200,-
  10m3 říční, kopaný, kačírek 4.132,20 867,80 5.000,-

Cena kačírku a netříděného písku - dohodou v závislosti na množství

Ceník materiálů - štěrk + doprava - DPH 21%
Ceny jsou za štěrk včetně dopravy, při přistavení kontejneru sleva 200 až 400 Kč.
Pokud je cena v rozpětí od - do, tak je její výše závislá na vzdálenosti dopravy.

 

    bez daně DPH cena celkem
  2m3 štěrk frakce 4-8 mm, 16-32 mm 1.900,80 399,20 2.300,-
  5m3 štěrk frakce 4-8 mm, 16-32 mm 4.132,20 867,80 5.000,-
  8m3 štěrk frakce 4-8 mm, 16-32 mm 5.785,10 1.214,90 7.000,-

Cena štěrky a doprava - dohodou v závislosti na množství

Ceník materiálů - štěrk + doprava - DPH 21%
Ceny jsou za štěrk včetně dopravy, při přistavení kontejneru sleva 200 až 400 Kč.
Pokud je cena v rozpětí od - do, tak je její výše závislá na vzdálenosti dopravy.

 

 

    bez daně DPH cena celkem
  2m3 štěrk frakce 4-8, 8-16, 16-32 mm 1.900,80 399,20 2.300,-
  2m3 štěrk frakce 32-64 mm 1.735,50 364,50 2.100,-
  2m3 štěrk 0-32, 0-63 mm 1.528,90 321,10 1.850,-
  2m3 lomový prach 0-4 mm 1.157,- 243,- 1.400,-
  5m3 štěrk frakce 4-8, 8-16, 16-32 mm 4.132,20 867,80 5.000,-
  5m3 štěrk frakce 32-64 mm 3.719,- 781,- 4.500,-
  5m3 štěrk 0-32, 0-63 mm 3.305,80 694,20 4.000,-
  5m3 lomový prach 0-4 mm 5.314,- 486,- 2.800,-
  8m3 štěrk frakce 4-8, 8-16, 16-32 mm 5.785,10 1.214,90 7.000,-
  8m3 štěrk frakce 32-64 mm 5.371,90 1.128,10 6.500,-
  8m3 štěrk 0-32, 0-63 mm 4.958,70 1041,30 6.000,-
  8m3 lomový prach 0-4 mm 3.223,10 676,90 3.900,-