Ceníky - Kontejnery

Pronájem kontejnerů na 3 dny zdarma od 4 dne 50,- Kč/den.

Dále je nutno počítat při přeložení kont. (váha, objem) s navýšením ceny.

Ceník nosič kontejnerů Praha, 3-4,5t - DPH 21%

  bez daně DPH cena celkem
3m3 zemina - od 1.487,60 312,40 1.800,-
3m3 sutě - od 1.818,20 381,80 2.200,-
3m3 suť + odpad 2.892,60 607,40 3.500,-
3m3 odpad – lehký 2.479,30 520,70 3.000,-
5m3 odpad - zvýšený 3.223,10 676,90 3.900,-
9 až 10m3 odpad do 1,5t 3.966,90 798,30 4.800,-
10m3 roští, listí, bio odpad 2.892,60 607,40 3.500,-
10m3 dřevo - od 2.500,00 525,00 3.025,-
11 - 12m3 odpad do 1,5t 4.545,50 954,50 5.500,-
9 - 10m3 odpad se sutí 5.000,00 1.050,00 6.050,-
11 - 12m3 odpad se setí 5.500,00 1.155,00 6.655,-

Ceník nosič kontejnerů Praha, 6-8mdo 8,5t;8-10m3 do 13,5 - DPH 21%

  bez daně DPH cena celkem
6m3 zemina 2.727,30 572,30 3.300,-
6m3 sutě 3.140,50 659,50 3.800,-
6m3 netříděné sutě 4.958,70 1041,30 6.000,-
6m3 odpad 4.132,20 867,80 5.000,-
8m3 sutě 3.801,70 798,30 4.600,-
8m3 netříděné sutě 6.611,60 1388,40 8.000,-
8m3 odpad 5.785,10 1214,90 7.000,-
8m3 zemina 3.305,80 694,20 4.000,-
10m3 zemina 3.719,00 780,00 4.500,-
10m3 sutě 4.545,50 954,50 5.500,-
10m3 netříděné sutě 7.438,00 1562,00 9.000,-
10m3 odpad 6.611,60 1388,40 8.000,-
10m3 asfalt 7.024,80 1475,20 8.500,-